1917

1922

Firmaets grunnlegger

Firmaets grunnlegger

Her ser vi firmaets grunnlegger Einar Halstensen sammen med ansatte. Bilen de sitter i er en Durand solgt til musikkhandler O.F. M [...]

1935

Innflytting i nytt bygg

Innflytting i nytt bygg

I starten av 1930 tallet hadde Einar Halstensen overtatt driften på egenhånd, lysten og behovet for et moderne og egnet verksted [...]

1949

1951

1960

1971

1973

Åpning av nybygg

Et toppmoderne bilanlegg åpnes. 5 mål tomt og 2100 m2 til disposisjon. Bedriften har nå vokst til 32 ansatte. Grunnlaget for fr [...]

1974

1975

2017